یادداشت های رضا

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قحطی» ثبت شده استمالتوس اولین استاد اقتصاددان رسمی انگلستان است. نظریه ای دارد به نام اصل جمعیت که به نظریه مالتوس هم مشهور است.
او معتقد است که رشد جمعیت به صورت تصاعد هندسی است: ۲-۴-۸-۱۶-۳۲-۶۴-۱۲۸-۲۵۶
همچنین رشد منابع غذایی به صورت تصاعد حسابی است: ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷
با احتساب این رشد به دوره ای خواهیم رسید که منابع غذایی کافی جوابگوی رشد جمعیت نیست. پس یا بر اثر جنگ یا قحطی و گرسنگی یک دوره انقراض بوجود خواهد آمد.
مالتس شیوع طاعون در اروپا در قرون وسطی را یک موهبت برای این قاره به حساب می آورد و می گوید اگر این اتفاق نمی افتاد اروپا هرگز پیشرفت نمی کرد و چه بسا از بین می رفت. او معتقد است که می بایست افزایش جمعیت می بایست کنترل شود.

مالتوس برای جلوگیری از رشد جمعیت، سه نوع راه‌حل ارائه می‌دهد:
1.      منع یا فشار اخلاقی(عقب انداختن ازدواجها)؛
2.      کنترل جمعیت از طریق برنامه تنظیم خانواده؛
3.      فقر وگرسنگی؛
وی دو راه حل اولی را "راه حل جلوگیری" و راه حل سومی را "راه حل مثبت" و مهمترین عامل متوقف‌کننده افزایش جمعیت می‌داند. او در جواب این سوال، که "آیا واقعا اگر مردم بیشتری به‌کار روی زمین بپردازند و غذای بیشتری تولید کنند، نمی‌توان از فقر وگرسنگی جلوگیری کرد، پاسخ منفی می‌دهد؛ زیرا او معتقد است که قانون بازده نزولی عامل بازدارنده این قضیه است.بنا بر نظریه اقتصادی مالتوس , نژاد و نسل انسان به سمت یک پرتگاه اجتناب ناپذیر در حرکت است . اگر انسان به طور اختیاری میزان تکثیر خود را کاهش ندهد (که تقریبا محال به نظر میرسد) جمعیت انسانی به وسیله 3 عامل مهار کننده ناخوشایند که توسط طبیعت اعمال میشود تا میزان زاد و ولد را در حد قابل کنترل نگه دارد , کنترل میشود . این 3 عامل را مالتوس اینگونه بیان مینماید : قحطی و گرسنگی – بیماری – جنگ . 
انسانها در قطحی نمیتوانند چیزی برای خوردن به دست آورند , بیماریهای خفته و به تاریخ پیوسته مانند طاعون و وبا به دنیای بشریت باز میگردند و انسانها بر سر منابعی ناچیز با یکدیگر وارد جنگها و نزاعهای خونین خواهند شد . اکنون بهتر میتوان دریافت که چرا دام مالتوس و نظریه مالتوس را فاجعه مالتوس و دوراهی های مالتوس میخوانند ( اغلب در انگلستان) این مشکل گیج کننده هنوز مورد استفاده کارشناسان بسیاری قرار میگیرد (از 1798 تا امروز ) که از ضرورت کنترل جمعیت در دنیا حمایت میکنند . تله مالتوسی آن ایده ای است که بسیاری از نهضت ها و جنبش های محیطی پذیرفته اند تا دوام نیافتن نژاد انسانی را به کمک آن توضیح دهند.